Image Image Image Image Image

O MIMOarchitektoch

Ateliér MIMOarchitektúry
Vznik: 2009
Miesto: Bratislava, Továrenská 14
Značka MIMOarchitekti vznikla z hodnotenia súťažného návrhu na Športovú halu v Kuřimi, ktoré vystihovalo náš prístup k tvorbe. Porota ocenila náš netradičný prístup k riešeniu, no koncepciu označila ako: “… zcela MIMO reálne možnosti …”. V našej tvorbe sa často stotožňujeme so slovami Carla Sagana: “Predstavivosť nás často unáša do svetov, ktoré nikdy neexistovali. Bez nej by sme sa však nedostali nikam.”


Soňa Tóthová, Ing.arch.
Narodená 1983 v Bratislave,
absolventka Fakulty architektúry STU v Bratislave (2008)
+421 907 725 480

František Orth, Dipl.-Ing.
Narodený 1983 v Zlatých Moravciach,
absolvent Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien (2010)
+421 905 715 843

Mimo

Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedInShare via email