Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Select a Page:
More Info
Read More
Na puojde Na puojde Na puojde Na puojde Na puojde

Na puojde

 

Inštalácia výstavy Michaely Bednárovej s jej značkou Puojd, ÚĽUV, Dobrovičova ul., Bratislava, realizácia 2011

“Značku Puojd založila mladá textilná dizajnérka Michaela Brednárová a jej poznávacím znakom je slovenský znak transformovaný do grafickej potlače. Zadaním bolo navrhnúť a inštalovať jednoduchú expozíciu na ploche 16 m², vystihujúcu imidž značky. Vznikla surreálna kompozícia s pozadím naznačujúcim vidiecke sedlové strechy s pôjdami, v ktorých je možno nájsť plné vrecia pokladov.”

Share on FacebookShare on TwitterPin it on PinterestShare on LinkedInShare via email